تاریخچه سیلیس

نام سيليس Silicon از واژه لاتين (Silicis) به معنی سنگ سخت (Flint )، سنگ آتش‌زن يا سنگ چخماق گرفته شده است. سيليس در سال 1824 توسط Jons Jacob Berzelius در سوئد کشف شد. سيليس متبلور در سال 1854 توسط Deville يک شکل آلوتروپ از عنصر را کشف نمود. اكسيد سيليسيم (SiO2) يا سيليس (Silicon) تركيبي شيميايي است كه به صورت خالص و يا به صورت تركيب در كاني هاي سيليكاته در مجموع 90 درصد پوسته جامد زمين را تشكيل مي دهند. سيليس به عنوان دومين عنصر فراوان در پوسته زمين با فراواني 25% مي باشد.