سیلیس لعاب کاشی زمین کاو

اکسید سیلیسیم یک جزء شیشه ساز اصلی در هر لعابی است و برای تشکیل یک لعاب مفید ضروری است. این اکسید معمولا بین 45 و 70 درصد اکسیدهای لعاب را تشکیل می دهد.

  • دمای ذوب سیلیس (اکسید سیلیسیم) در ˚۱۷۱۳C می باشد.
  • سیلیس به دلیل دمای ذوب بالا موجب تشکیل  مذاب سیال در لعاب می شود.
  • سیلیس خاصیت ترکیبی بالایی با گداز آور ها و اکسید های خنثی و آمفوتر ها مانند آلومینا دارد.
  • سیلیس سختی، دوام و همچنین استحکام کششی شیشه ها و لعابها را افزایش می دهد.
  • سیلسی ضریب انقباض و انبساط بسیار پائینی دارد.
  • سیلیس امکان ترک خوردن لعاب را کاهش می دهد و تطابق لعاب با رس را بهبود می بخشد.

شرکت زمین کاو ارائه دهنده بهترین کیفیت سیلیس در سایزهای مختلف برای تولید لعاب کاشی می باشد.