مزیت های استفاده از میکروسیلیس زمین کاو در بتن

از میکروسیلیس ها برای بهبود رفتار بتن استفاده می شود. در واقع سیلیس را هم می توان در بتن تازه اضافه نمود و همینطور در بتن سخت شده، که در هرکدام از این نوع بتن ها مزیت متفاوتی را ارائه می دهد. به عنوان مثال هنگامی که میکروسیلیس به بتن تازه اضافه می شود باعث افزایش چسبندگی بتن شده و همینطور از آب انداختن بتن جلوگیری می کند. اگر همین میکروسیلیس به بتن سخت شده اضافه شود باعث بهبود خواص مكانيكي، افزايش واكنش هيدراسيون، بهبود لايه مرزي ، بهبود دوام، كاهش نفوذ پذيري، افزايش مقاومت سايشي (Plastic shrinkage، Transition zone)، افزايش مقاومت در برابر واكنش سيليكاتي قليايي، افزايش مقاومت در برابر حمله يون سولفات، افزايش  مقاومت  الكتريكي می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر با راه های ارتباطی شرکت تماس حاصل فرمایید.