بایگانی برچسب: s

قطر مناسب دانه بندی سیلیس بر اساس شماره نازل سندبلاست

نازل های سندبلاست با توجه به شرکت سازنده آن، دارای استانداردهای متفاوتی جهت قطر مناسب دانه بندی سیلیس می باشند. اما استاندارد متعارف و مرسوم دانه بندی بر اساس شماره نازل سندبلاست به شرح زیر است.

قطر مناسب دانه بندی سیلیس بر اساس شماره نازل سندبلاست
ردیف شماره نازل قطر مناسب دانه بندی (mm)
1 1 و 2 0.4 – 0.2
2 3 و 4 0.8 – 0.4
3 5 و 6 1.2 – 0.8
4 7 2 – 1
5 8 3 – 2