بایگانی برچسب: s

مزیت های استفاده از سیلیس کشاورزی زمین کاو

مزایای استفاده از سیلیس زمین کاو برای کشت نیشکر:

افزایش قدرت و رشد گیاه(تولید اندام های هوایی و برگ های سبز تیره)

افزایش ارتفاع و وزن گیاه، افزایش قطر ساقه

کاهش خوابیدگی یا ورس

افزایش تولید قند

افزایش تحمل گیاه به تنش های سرمایی و خشکی

افزایش کارایی مصرف آب با کاهش میزان تعرق برگی

کاهش لکه لکه و خالدار شدن برگ(leaf freckling)

کاهش بیماری های زنگ و حلقوی

افزایش تحمل به انواع غلاف خوارها و ساقه خوارها

بهبود جذب فسفر از خاک

کاهش سمیت ناشی از عناصر  آهن، منگنز، آلومنیوم برای ریشه ها

شرکت زمین کاو تولید کننده سیلیس کشاورزی، و آماده همکاری با کلیه شرکت های تولید کود کشاورزی می باشد.